Disclaimer

 

 

Op het gebruik van deze website ( www.at-adminconsult.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Gebruik van informatie 

AT Administration & Consultancy streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat AT Administration & Consultancy niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is va de algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. 

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AT Administration & Consultancy aanvaardt geen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen AT Administration & Consultancy en de gebruiker van de website ontstaan. 

 

E-mail 

AT Administration & Consultancy garandeert niet dat aan het gezonden e-mails ( tijdig ) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met AT Administration & Consultancy te corresponderen, accepteert u dit risico. 

 

Hyperlinks 

Deze website van hyperlinks bevatten naar websites van derden. AT Administration & Consultancy heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaar of inhoud daarvan. AT Administration & Consultancy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van AT Administration & Consultancy zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat AT Administration & Consultancy daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.